O blockchainu

Co je to vlastně ten ElA Blockchain?

Blockchainovou síť tvoří vzájemně propojené počítače (neboli uzlynody), na kterých je uložená zašifrovaná databáze. Tyto uzly mohou být jakékoliv (PC, server ve firmě, cloud atp.) a kdekoliv na světě.

Do této blockchainové databáze se ukládají kódy, které se vypočítají z dokumentů (jedná se o tzv. hashe) včetně časového razítka. Každý dokument má svůj jedinečný hash. Tímto se dá velmi dobře ověřit, zda daný dokument v určitém čase existoval nebo ne. Zjistit existenci dokumentu lze například pomocí aplikace BlockchainNotarius®. Pomocí této aplikace je možné si zvolit uzel (nod) sítě a provést ověření dokumentu. Každý ten hash je uložen na každém počítači, který je zapojen do sítě, tím je dosaženo velmi vysoké míry důvěry. Tato blockchainová síť není řízena žádným centrální subjektem, není možné systém vypnout, případně změnit uložené informace.

Tato blockchainová síť se jmenuje ElA Blockchain a spravuje ji dceřiná společnost Elektrotechnické asociace ČR – ELA Blockchain Services a. s. Jedná se s největší pravděpodobností o první blockchain, který je kompletně vyvinutý a spuštěný na území České republiky. Svým účelem, jako důvěryhodná platforma pro obchodní a průmyslové podniky, je v podstatě unikátní i celosvětově. Na vývoji se podíleli i experti z IBM a ČVUT.

Důležité informace!

Do blockchainové sítě se ukládají pouze otisky souborů, tzv. hashe, z kterých není možné zpětně vytvořit soubor. Neukládají se tedy žádná data!

Databázi v této síti nelze vymazat a zároveň není možné ani upravovat jednotlivé záznamy. Síť není řízena centrálním subjektem a je důvěrná!

Databáze, která je uložená na všech uzlech neobsahuje žádná citlivá data. Na uložené záznamy se nevztahuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR!